B54

רפואה משלימה תופסת תפקיד מרכזי בהשלמת הרפואה הקונבנציונאלית המערבית. הרפואה המשלימה כוללת טיפולים מעולמות שונים המטפלים במצבים שאינם מוגדרים ברפואה המערבית. הרפואה המשלימה מאפשרת לרופא להפנות את מטופליו לדרכי טיפול נוספות שיוכלו לסייע לו. הרפואה המשלימה אינה מטפלת בבעיה נקודתית אחת אלא מתייחסת למצבו הנפשי והפיזי של האדם כאחד. הרפואה המשלימה מתייחסת לרוב לסגנון אורח חיים, דפוסי התנהגות, תזונה וחשיבה. רפואה אלטרנטיבית מיישמת את הגישה ההוליסטית ומומלצת להשלמת הטיפול הקונבנציואנלי בצורה מיטבית.

בחר את הרופא הרצוי

דילוג לתוכן