B54

רפואת משפחה היא תחום חשוב, מגוון ומשמעותי שהולך וגובר ללא תלות בגיל המטופל. רופא המשפחה מהווה דמות מפתח אשר מלווה את המטופל לאורך תהליך או אף במשך כל חייו. מעקב ארוך הטווח של רופא המשפחה אחר מטופליו מאפשר לו להגיע לרמת היכרות מקצועית ובקיעות גבוהה יותר. כך, לרופא המשפחה יכולת לבחון את מצב מטופליו בראייה רחבה וכוללנית המסייעת לו במתן חוות דעת מקצועית ממוקדת ונכונה יותר.

בחר את רופא המשפחה הרצוי

דילוג לתוכן